Atex Direktifi Atex Belgesi

Atex Belgesi Nedir?

Atex Belgesi Nedir?

Atex Nedir?;Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şekilinde geçmektedir.Atex Atmospher ve exposible kelimesinin kısaltılmış halidir.Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır. Devamı

Atex Direktifi

Atex Direktifi

Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile ilgili yönetmelik (94/9/AT);Bu direktif muhtemel patlayıcı ortamlar dışındaki amaçlar için kullanılan, ancak patlama tehlikelerine karşı teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan veya buna katkı sağlayan emniyet cihazları, Devamı

Atex İşareti

Atex İşareti

94/9/AT ATEX Yönetmelik kapsamı ürünün üzerine CE işaretinin yanına ürünün kalite sisteminde görev almış olan onaylanmş kuruluşun numarası, uygunluk işareti,ürünün hangi ortamda kullanlabileceğinin işareti, gazlı ortamda mı yoksa tozlu ortamda mı kullanılabileceğinin belirtilmesi, ürünün elektrikli olup Devamı

Atex Belgesi Nasıl Alınır?

Atex Belgesi Nasıl Alınır?

94/9/AT sayılı direktifte ürünlerin kullanılacak oldukları yerlere göre belgelendirilmeleri değişik prosedürlere bağlıdır.Yani aynı bir ürün kullanılacak olduğu ortama yani grup ve kategoriye göre değişik işlemlerden geçerek belgelendirilip işaretlenerek piyasadaki yerini alır. Devamı

Atex Zone & Bölge Tayini

Atex Bölgeleri

Tehlikeli alanlar üç bölgeye (zone) ayrılırlar.
GAZLAR
Zone0: Patlayıcı hava/gaz karışımının sürekli veya uzun periyotlar ile var olduğu alan.
Zone1: Patlayıcı hava/gaz karışımının normal koşullarda bulunduğu alan.
Zone2: Patlayıcı hava/gaz karışımının normal koşullarda bulunmadığı veya arıza koşullarında kısa süreli bulunduğu alan.
TOZLAR
Zone20: Patlayıcı hava/toz karışımının sürekli veya uzun periyotlar ile var olduğu alan.
Zone21: Patlayıcı hava/toz karışımının normal koşullarda bulunduğu alan.
Zone21: Patlayıcı hava/gaz karışımının normal koşullarda bulunmadığı veya arıza koşullarında kısa süreli bulunduğu alan.

Atex Belgesi Nasıl Alınır?

ATEX Belgesi Nasıl Alınır

94/9/AT sayılı direktifte ürünlerin kullanılacak oldukları yerlere göre belgelendirilmeleri değişik prosedürlere bağlıdır.Yani aynı bir ürün kullanılacak olduğu ortama yani grup ve kategoriye göre değişik işlemlerden geçerek belgelendirilip işaretlenerek piyasadaki yerini alır.Patlayıcı ortam olarak kabul edilen ortamlarda kullanılması amacayla üretilmek istenen bir ürünün ilk önce Yönetmeliğin Ek III.’ünde belirtilen AT Tip inceleme modülüne sahip
olması gerekmektedir. Bu işlemden sonra diğer prosedürlerden gerekli olanlardan biri tercih edilebilir.

Atex direktifi Modüllerine genel bir göz atacak olursak;

 •  Ek III AT Tip İncelemesi Modülü
 •  Ek IV Üretim Kalite Güvencesi Modülü
 •  Ek V Ürün Doğrulama Modülü
 •  Ek VI Tipe Uygunluk Modülü
 •  Ek VII Ürün Kalite Güvencesi Modülü
 •  Ek VIII İç Üretim Kontrolü Modülü
 •  Ek IX Birim Doğrulama Modülü olarak görürüz.

Atex Risk Değerlendirme

Atex Risk Değerlendirme ;

Atex Risk Değerlendirme,Atex Belgesi

Atex Risk Değerlendirme,Atex Belgesi

Risk değerlendirme ; ATEX 137 Patlayıcı Ortamlardan Çalışanların Korunması yönetmeliği referans seçilerek yapılır. Ancak risk değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için ATEX 94/9 yönetmeliğinin de bilinmesi gerekmektedir.

Genel Riskler ;

 • Tehlikeli bölgede çalışan personel harici giriş-çıkış kontrolunun sağlanması,
 • Kişisel koruyucu ekipmanların uygunluğu,
 • Mekanik ve Elektrikli ekipmanların uygunluğu,
 • Tehlikeli Bölgelerde girişi statik yük boşalması,
 •  Üretim atıklarının izlenmesi,
 • Tehlikeli Bölgelerde ısı, nem ,havalandırmanın kontrolu ,
 •  Taşımada kullanılan ekipmanların uygunluğu,
 •  Bakım,onarım ekipmanların uygunluğu ,
 •  Bakım, onarım öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin uygunluğu ,
 •  İşin durdurulması (kısmen veya tamamen),
 •  Patlayıcı maddelerin temizlenmesi,
 •  Yetkili birim amirinden onay alınması (sorumlu teknik eleman) ,
 •  Kritik noktalardaki malzemelerin bulundurulması uygulamaları ,
 •  Olabilecek yangın vb. tehlike için hazırlık ve personelin eğitimleri, (daha&helliip;)

İletişim

 • İstanbul : Bilim Sokak Sun Plaza Kat:13/4 Maslak-Sarıyer - İstanbul

  İzmir: Ankara Caddesi No:22/1 A Blok Kat:2 Daire:201 Çınarlı Mahallesi Konak - İzmir
 • Tel:+90 212 266 31 64 - +90 232 441 11 10
 • info@eurocert.com.tr

94/9/AT sayılı direktifte ürünlerin kullanılacak oldukları yerlere göre belgelendirilmeleri değişik prosedürlere bağlıdır.Yani aynı bir ürün kullanılacak olduğu ortama yani grup ve kategoriye göre değişik işlemlerden geçerek belgelendirilip işaretlenerek piyasadaki yerini alır.Patlayıcı ortam olarak kabul edilen ortamlarda kullanılması amacayla üretilmek istenen bir ürünün ilk önce Yönetmeliğin Ek III.’ünde belirtilen AT Tip inceleme modülüne sahip olması gerekmektedir. Bu işlemden sonra diğer prosedürlerden gerekli.. devamı →

Birçok endüstriyel işlemlerde tozlar / pudralar, yanıcı gaz ve sıvı varlığı nedeniyle patlama riski riski vardır. Üretici veya operatör olarak, patlama riski değerlendirmek ve patlamadan korunmak için yeterli önlemlerin uygulanması için zorunluluki vardır. Bunu yapmak için de uygulanabilir standartlar, mevzuat ve AB direktifleri vardır. 99/92/EC Atex 137 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların  Korunması  Direktifi bu kapsamda bir.. devamı →

Exproof Nedir? Exproof , Explosion Proof kelimesinin kısaltması olup anlamı; Patlamaya Karşı Korunmuş olmaktadır. Teknik dilde  ise; patlayıcı ve tehlikeli ortamlarda  Atex kullanılan elektrikli ürünler’dir (Exproof Electrical Equipment). devamı →

Exproof  Alev Sızmazlık Sertifikası ; olmayan hiçbir alet patlayıcı ortamlarda kullanılamaz. İmalatçının deklarasyonu yeterli değildir. IEC standardının istediği kalite güven sistemi ile Avrupa uygulaması olan ATEX in istediği kalite güvence uygulaması aynı değildir. IEC uluslar arası kuruluştur ve fazla bir yaptırım gücü yoktur. Bu ne- denle ATEX de ön görülen “deklarasyon” yöntemi kabul edilmemektedir. İmalatçıların mekanik.. devamı →

Atex Yönetmelikleri  ATEX 94/9 “Patlayıcı Gaz Ortamları ve Ekipmanları”  ATEX 137 (99/92) Patlayıcı Gaz Ortamları ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği ( Çalışanların Patlayıcı Ortamlardan KorunmasıYönetmeliği )  Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Proje hazırlama yönetmeliği  Yapı denetim kuruluşları yönetmelikleri  Tehlikeli.. devamı →

94/9/At Kapsamına Giren Ürün Grupları  I Grup M1 / M2 M1 Kategorisi: Yüksek seviyede koruma sağlayabilecek şekilde tasarlanmış ve gerektiğinde buna yönelik olarak ilave özel koruma araçları ile teçhiz edilmiş teçhizatı kapsar. (Sürekli çalışmaya devam etmesi gereken teçhizatlar) M2 Kategorisi: Yalnızca yüksek seviyede koruma sağlayabilecek şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar. (Sürekli çalışmayan teçhizatı tanımlar, patlama anında.. devamı →

Bu direktifin amacı, yönetmelik kapsamına giren muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsamı ise yanıcı gazların, buharların, dumanların ya da tozların mevcudiyetiyle ortaya çıkan muhtemel patlayıcı ortamda kullanılabilecek ekipman ve koruyucu sistemlerdir. Örnek olarak; elektrikli motorları,.. devamı →

Atex Risk Değerlendirme ; Risk değerlendirme ; ATEX 137 Patlayıcı Ortamlardan Çalışanların Korunması yönetmeliği referans seçilerek yapılır. Ancak risk değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için ATEX 94/9 yönetmeliğinin de bilinmesi gerekmektedir. Genel Riskler ; Tehlikeli bölgede çalışan personel harici giriş-çıkış kontrolunun sağlanması, Kişisel koruyucu ekipmanların uygunluğu, Mekanik ve Elektrikli ekipmanların uygunluğu, Tehlikeli Bölgelerde girişi statik yük boşalması,.. devamı →

atex nedir Atex Nedir?; Muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışan teçhizat ve sistemlerle ilgili olup 94/9/At direktifi şekilinde geçmektedir. Atex Atmospher ve exposible kelimesinin kısaltılmış halidir.Temmuz 2003 itibariyle, AB kuruluşları patlayıcı atmosfere sahip alanlarda patlama riskine karşı çalışanları korumak için direktifler oluşturmuşlardır. İki ATEX direktifi (üreticiler için bir ve ekipman kullanıcı için bir adet) vardır: ATEX 95.. devamı →